Vägen till Gesällbrev

Gesällbrevet är branschens yrkesbevis som visar att du har utbildat dig och avlagt branschens behörighetsprov gesällprovet. Gesällbrevet härstammar från 1600-talet och i frisörbranschen har man valt att behålla det gamla dokumentet som bevis på yrkesskicklighet. Gesällprovet består av grundläggande moment i frisöryrket som följer aktuellt mode/tekniker. Delprovet är en del av gesällprovet som görs under/efter grundutbildning nivå 1, delprovet ska vara godkänt innan färdigutbildning mot gesällprovet kan påbörjas.

Med gesällbrevet i din hand är du behörig frisör och har rätt till full lön enligt branschens kollektivavtal. Frisörföretagarnas utbildningsnämnder som även består av representanter från Handels anordnar delprov och gesällprov och finns på 18 platser i landet. Alla elever som genomfört nivå 1 ska erbjudas att avlägga delprov genom frisörföretagarna hos sin utbildningsanordnare eller i annan närliggande lokal/ort. Gesällprov erbjuds oftast höst eller vår. Planerade provdatum och anmälan för del och gesällprov för olika orter hittar du här.

Gesällbreven utfärdas av Sveriges Hantverksråd i Leksand.

Utbildningsboken

För att hålla reda på timmar och nivåer ska du skaffa en utbildningsbok. För att bli en duktig frisör krävs utbildning och träning. Med utbildningsboken följer du vägen till att bli behörig frisör genom 4 nivåer. Del 1 är för elever från hantverksprogrammet inriktning frisör samt elever från privata godkända skolor. Del 2 är för trainees vid företagsförlagd utbildning. Ferieutbildning gäller för de elever som har arbetat utanför schemalagd skoltid, kvällar, helger eller lov. Fyll i antal timmar per vecka, ferieutbildningen kan ske hos olika arbetsgivare. Arbetsgivaren skriver en signatur på att antal timmar stämmer. Den sammanlagda tiden för ferieutbildning kan räknas av i Nivå 2. Efter Nivå 1 ska lärare eller handledare signera att utbildningen är fullgjord, samt utbildningsnämnden att teoriprov och delprov är godkänt.

I Nivå 2, 3 och 4 ska arbetade timmar fyllas i per vecka, börja med det veckonummer som stämmer med almanackan när du börjar din anställning, alla rutor behöver alltså inte vara ifyllda. Efter 1000 timmar ska handledare/arbetsgivare signera att antalet timmar stämmer. Anställningen ska ske på ett frisörföretag med kollektivavtal, det betyder att företaget följer de regler som branschen bestämt vad gäller löner och övriga arbetsvillkor. När 1000 timmar per nivå är genomförda flyttas du upp i nästa nivå. Med timmar menas faktiskt arbetade timmar, alltså inte semester och sjukdagar.
Under Nivå 4 tar du kontakt med din utbildningsnämnd och anmäler dig till slutprov/gesällprov. Anmäl dig till gesällprov här.

Kom ihåg att texta tydligt i din utbildningsbok – ett bevis på dina kunskaper.
Utbildningsboken är en viktig handling för dig, var rädd om den och kopiera de sidor som är signerade av utbildningsanordnare, handledare eller examinatorer och spara som värdehandlingar.